Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας

Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας
Ποιοί Είμαστε
Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας  είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο) που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 από μια μικρή ομάδα 22 γυναικών και σήμερα απαριθμεί  πάνω από 400 γυναίκες μέλη από 19 Κοινότητες της Ορεινής και Ημιορεινής Λάρνακας. Ο Σύλλογος έχει την έδρα του στον  Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, σε ένα γραφικό αναπαλεωμένο κτίριο. Στο χώρο δημιουργήθηκε αίθουσα εκπαίδευσης, αίθουσα εκδηλώσεων και περιστασιακά λειτουργεί εκθετήριο πώλησης Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων.


Ο Σύλλογος έχει άψογη συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως οι κοινότητες της περιοχής, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σταθερός υποστηρικτής του Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας, τον ΚΟΤ, το Τμήμα Γεωργίας κτλ. Διαχρονικός συνεργάτης και  υποστηρικτής του Συλλόγου είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας- Αμμοχώστου στην οποία ο Σύλλογος είναι και μέτοχος.


Κύρια Δράση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος έχει πολύπλευρη δράση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά επεκτείνεται και στην εμπλοκή του σε εθνικές και ευρωπαικές πρωτοβουλίες και ευκαιρίες συνεργασίας με συναφείς οργανισμούς που μοιράζονται κοινά οράματα και στόχους.Οι σκοποί της ίδρυσης του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας είναι καταρχάς να προάγει την επιχειρηματικότητα των μελών του, να αναζητά και να βρίσκει νέες αγορές εργασίας ουτως ώστε τα επαγγέλματα / ασχολίες των γυναικών της υπαίθρου να είναι βιώσιμα και παραγωγικά. Επίσης, κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι  να προωθεί και να διατηρεί την κυπριακή παράδοση και ιδιαίτερα την τοπική ιδιωματική κουλτούρα. Ο Σύλλογος  προβάλλει ειδικότερα  τα παραδοσιακά αυθεντικά προιόντα μέσω εκδηλώσεων, ημερίδων, εργαστηρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων.


Συμμετοχή σε Προγράμματα  
Ο Σύλλογος σημειώνει τα τελευταία χρόνια  αξιόλογη συμμετοχή σε ευρωπαικά προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες ,αλλά και προγράμματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και δράσεις που προωθούν την ισότητα ευκαιριών στα δύο φύλα. Ακόμη, ο Σύλλογος αναπτύσσει εθελοντισμό και προσπαθεί να τον διαδώσει σαν αξία στα μέλη του αποδεικνύοντας έμπρακτα,  όταν και όπου υπάρχει ανάγκη το ανθρώπινο και κοινωνικό του προφίλ .


Ο Σύλλογος μπορεί  να  συμμετέχει σε εταιρείες  ή νομικά πρόσωπα που προωθούν την ανάπτυξη, τις διακρατικές συνεργασίες καθώς και σε αναπτυξιακές συμπράξεις που προωθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του οργανισμού και που μπορούν να αποφέρουν κοινά οφέλη για την ευημερία του Συλλόγου.


Δομή του Οργανισμού- Διοίκηση
Ως μη Κυβερνητικός Οργανισμός ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας διοικείται και στελεχώνεται  εσωτερικά απο εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με τετραετή θητεία. Σε διοικητικό επίπεδο , γίνονται καθορισμένες γενικές συνεδριάσεις έτσι ώστε να υπάρχει δημοκρατικός διάλογος και να ακούγονται οι απόψεις τα αιτήματα των μελών του Συλλόγου για να συμπορευεται προς το καλύτερο αποτέλεσμα  συλλογικά.Στην προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου του, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τα αιτήματα  των μελών του διοργανώνει πολλές και διαθεματικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν σεμινάρια, ενημερωτικές διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη της σύγχρονης γυναικείας προσωπικότητας, αλλά και την ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων των μελών του.


Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις
Συμμετέχει επίσης σε ετήσιες εθνικές εκθέσεις και φεστιβάλ που προωθούν τον υγιή τρόπο ζωής και τα παραδοσιακά προϊόντα. Μεταξύ άλλων, διοργανώνονται προγραμματισμένες εκδρομές είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις γυναίκες μέλη να συνδυάσουν ψυχαγωγία μαζί με εκπαίδευση και να ξεκουραστούν απο τις πολλαπλές ανάγκες της καθημερινότητας τους.
Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα του Συλλόγου η οποία έχει καθιερωθεί και θεωρείται πλέον θεσμός είναι το ετήσιο φεστιβάλ «Παραδοσιακής Κουλτούρας» της 1ης Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ αυτό  φιλοξενείται και υποστηρίζεται  κάθε  χρόνο από  διαφορετική Κοινότητα της Επαρχίας Λάρνακας και έχει στόχο την προώθηση του αγροτουρισμού και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ λειτουργούν εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και εκθετήρια πώλησης αυτών των προϊόντων. Λαμβάνουν μέρος γυναίκες- Μέλη μας οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα και χειροτεχνίες η με προσφερόμενες υπηρεσίες που συνάδουν με το ευρύτερο πλαίσιο της κουλτούρας και της υπαίθρου.


Πυρήνας Δραστηριοτήτων
Η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο Σύλλογος, προσφέρεται ιδιαίτερα  για αγροτουρισμό και εναλλακτικές δραστηριότητες. Στην Επαρχία Λάρνακας βρίσκονται οι πιο πολλές Αγροτουριστικές μονάδες σε σχέση με την υπόλοιπη Κύπρο.
Ο Σύλλογος εδράζεται σε μια περιοχή όπου ό επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει τον παραδοσιακό πολιτισμό, να έρθει σε επαφή με την φύση και την ζωή στην ύπαιθρου καθώς και να εμπλακεί ενεργά με  τα επαγγέλματα των κατοίκων της περιοχής και να  αξιοποιήσει κάποιες καινοτομίες και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν μόνο στην επαρχία Λάρνακας.


Αναβάθμιση και Ανάπτυξη του Συλλόγου
Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του, της ενεργοποίησης των μελών του και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που  παρέχει, έχει εκπονήσει, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, Σχέδιο Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης παρουσιάστηκε στα μέλη του Συλλόγου το Νοέμβριο του 2009 και αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για τις αναπτυξιακές δράσεις του Συλλόγου. Απώτερος στόχος του Σχεδίου ήταν να δώσει το έναυσμα για εφαρμογή δράσεων οι οποίες θα επιφέρουν στο Σύλλογο Γυναικών την αναβάθμιση και ανάπτυξή του, καθώς και στον ευρύτερο χώρο δράσης του, στην ύπαιθρο της Επαρχίας Λάρνακας, την αειφόρο ανάπτυξη.


Ευρωπαική Διάσταση
Άλλες   εξίσου σημαντικές δραστηριότητες του Συλλόγου είναι η συμμετοχή του σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με πιο ενδεικτικό από όλα τη συμμετοχή του στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, στόχοι της οποίας ήταν η στήριξη της προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, η προώθηση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και η προσπάθεια να εξασφαλίσει τη δυνατότητα όλων να έχουν πρόσβαση στις θέσεις αυτές. O Σύλλογος συμμετείχε  επίσης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέοι Δρόμοι Γυναικών» με το έργο «Νέοι Δρόμοι για την Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο». Το έργο ήταν σύμπραξη 11 φορέων με συντονιστή την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας. Στόχος του προγράμματος ήταν ο συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.


Η πιο πρόσφατη  δράση του  Σύλλογου ήταν ο ρόλος του συντονιστή   στο έργο με τίτλο «Συνεργασία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Νέες Ευκαιρίες Διακυβέρνησης». Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος των  Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων (ΜΚΟ) με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αειφόρου ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατία με την παροχή χρηματοδότησης σε σχέδια ΜΚΟ σε επιλεγμένες περιοχές στήριξης.  Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Προγράμματος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και των Νορβηγικών ταμείων για τα  ΜΚΟ στην Κύπρο. Μέσα από το εν λόγω έργο ο Σύλλογος μας έχει πιστοποιηθεί με το ISO 26000 για σωστή και χρηστή διακυβέρνηση.   


Επόμένα Βήματα- Οράματα
Στο εγγύς  μέλλον,  ο Σύλλογος οραματίζεται να διευρύνει ακόμα περισσότερο τα δίκτυα συνεργασίας του και να αξιοποιεί χρηματοδοτικές και άλλες ευκαιρίες για το κοινό όφελος των μελών του και για να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του. Αποσκοπεί επίσης στην δια βιου κατάρτιση των μελών του και την διέυρυνση  του πολιτιστικού  πλούτου και πνευματικού κεφαλαίου αλλά και τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ύπαιθρο,  μέσα απο στοχευμένες δράσεις . Τέλος φιλοδοξείνα μπορεί να ανταποκρίνεται στα εκάστοτε καλέσματα και  προκλήσεις  που παρουσιάζονται,  με επιτυχία.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Πρόεδρος
Άννα Κοσμά
Τηλ 99723640
Σύλλογος : 99151358
Email.: akosma@anetel.com  syllogosgynaikonl@gmail.com

1ης Απριλίου 6, 7730 Άγιος Θεόδωρος
https://www.facebook.com/syllogosgynaikon.ypaithroularnakas
www.cocsrngo.org

 

Privacy Policy | Terms & Conditions
Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας © 2014 All Rights Reserved
Designed & Developed: Designed By SK Webline