Μέλη και Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, απαριθμεί σήμερα περισσότερα από 400 μέλη και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου μας με τριετή θητεία. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

κα. Άννα Κοσμά,  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

κα. Γεωργία Ποιηταρίδου , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

κα.                                     , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

κα.                                     , ΤΑΜΙΑΣ 

κα.                                     , ΜΕΛΟΣ

κα.                                     , ΜΕΛΟΣ

κα.                                     , ΜΕΛΟΣ

 
 
Privacy Policy | Terms & Conditions
Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας © 2014 All Rights Reserved
Designed & Developed: Designed By SK Webline