Δράσεις

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας έχει πολύπλευρη δράση, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά επεκτείνεται και στην εμπλοκή του σε εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και ευκαιρίες συνεργασίας με συναφείς οργανισμούς που μοιράζονται κοινά οράματα και στόχους.

Οι σκοποί της ίδρυσης του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας είναι καταρχάς να προάγει την επιχειρηματικότητα των μελών του, να αναζητά και να βρίσκει νέες αγορές εργασίας ούτως ώστε τα επαγγέλματα / ασχολίες των γυναικών της υπαίθρου να είναι βιώσιμα και παραγωγικά. Επίσης, κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι  να προωθεί και να διατηρεί την κυπριακή παράδοση και ιδιαίτερα την τοπική ιδιωματική κουλτούρα.

Ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας  προβάλλει ειδικότερα  τα παραδοσιακά αυθεντικά προϊόντα μέσω εκδηλώσεων, ημερίδων, εργαστηρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων. Συμμετέχει επίσης σε ετήσιες εθνικές εκθέσεις και φεστιβάλ που προωθούν τον υγιή τρόπο ζωής και τα παραδοσιακά προϊόντα. Μεταξύ άλλων, διοργανώνονται προγραμματισμένες εκδρομές είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις γυναίκες μέλη να συνδυάσουν ψυχαγωγία μαζί με εκπαίδευση και να ξεκουραστούν απο τις πολλαπλές ανάγκες της καθημερινότητας τους.

Μια πολύ σημαντική δραστηριότητα του Συλλόγου η οποία έχει καθιερωθεί και θεωρείται πλέον θεσμός είναι το ετήσιο « Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας » της 1ης Οκτωβρίου. Το φεστιβάλ αυτό  φιλοξενείται και υποστηρίζεται  κάθε  χρόνο από  διαφορετική Κοινότητα της Επαρχίας Λάρνακας και έχει στόχο την προώθηση του αγροτουρισμού και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ λειτουργούν εργαστήρια παρασκευής παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και εκθετήρια πώλησης αυτών των προϊόντων. Λαμβάνουν μέρος γυναίκες- Μέλη μας οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα και χειροτεχνίες η με προσφερόμενες υπηρεσίες που συνάδουν με το ευρύτερο πλαίσιο της κουλτούρας και της υπαίθρου.

Privacy Policy | Terms & Conditions
Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας © 2014 All Rights Reserved
Designed & Developed: Designed By SK Webline